Dnia 28 lutego 2023 roku uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej w Powidzu wraz z wychowawcą panią Dorotą Kaźmierską i wicedyrektorem szkoły, a zarazem nauczycielem historii panem Sławomirem Skudzawskim wyruszyli do Wrześni aby poznać historię Dzieci Wrzesińskich.

Zwiedzanie miasta rozpoczęto od Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich. Tam przedstawiona została najodleglejsza historia Wrześni ale największą uwagę poświęcono wydarzeniom z 1901-1902 roku. Była możliwość wysłuchania opowiadania o lekcjach prowadzonych przez pruskich nauczycieli siedząc w ławkach z tamtych czasów. Uczniowie dowiedzieli się także jakie kary stosowano wobec nieposłusznych uczniów.

Następnie uczniowie przeszli pod pomnik Dzieci Wrzesińskich. Upamiętnia on wydarzenia ze strajku Dzieci Wrzesińskich w latach 1901-1902. Został ufundowany przez Społeczeństwo Ziemi Wrzesińskiej w 74 rocznicę tych wydarzeń. Jego odsłonięcie nastąpiło 31 maja 1975. Autorem pomnika jest poznański rzeźbiarz i plastyk Jerzy Sobociński.

Kolejnym przystankiem była Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej – pomnik będący pamiątką Strajku Dzieci Wrzesińskich z 1901, którego współorganizatorką była Bronisława Śmidowiczówna.

Zwiedziliśmy również kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika we Wrześni czyli farę z XV wieku.