Goethe Institut opublikował właśnie na swojej stronie trzeci numer gazetki „Lesegenuss mit Plus” tworzonej dla młodzieży uczącej się języka niemieckiego. Znalazł się w niej artykuł uczniów obecnej klasy szóstej „Wir leben umweltfreundlich. Auch in der Schule”. Szóstoklasiści przedstawili w nim swoje sposoby na proekologiczne postawy. Wcześniej pracowali na lekcji ze słownictwem z tego zakresu i poznawali struktury, które pomogły im samodzielnie zbudować krótkie wypowiedzi.

Lekcja była okazją do rozwijania nie tylko umiejętności językowych ale też kształtowania niezwykle ważnych postaw proekologicznych a zastosowane elementy gier i zabaw dydaktycznych ułatwiały przyswajanie nowych treści.

Gazetka „Lesegenuss mit Plus” wydawana jest w ramach ogólnopolskiego projektu „Deutsch Plus” realizowanego przez Goethe Institut, do którego należą szkoły szczególnie zaangażowane w nauczanie i promocję języka niemieckiego, stosujące podczas lekcji innowacyjne i zorientowane na ucznia metody pracy. Wydawana jest dwa razy w roku i obejmuje jeden lub kilka konkretnych zakresów tematycznych. Jej trzeci numer dotyczył właśnie tematyki zrównoważonego rozwoju.

Link do całego numeru: https://www.goethe.de/resources/files/pdf298/deutschplus-schuelerzeitung-oekologie-final-v1.pdf