Szkoła Podstawowa w Powidzu jak co roku dołączyła do Światowego Dnia Recyklingu. Powstał on z myślą o edukacji i promocji odzyskiwania surowców z odpadów. To idealny dzień, żeby zastanowić się nad rozsądnym rozporządzaniem zasobami naturalnymi, a refleksje wcielić w codzienne życie! Każdego roku ponad 2 mld ton odpadów trafia na wysypiska całego świata. Na Starym Kontynencie recyklingowi poddaje się niecałe 30% odpadów z tworzyw sztucznych. Kraje Unii Europejskiej chcą radykalnie zmienić proporcje i już w 2030 roku wszystkie odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych mają nadawać się do przetworzenia. 18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu – międzynarodowy akcent, który ma przypominać, że wszyscy decydujemy o kondycji środowiska i ponosimy odpowiedzialność za przyszłość planety. Uczniowie naszej szkoły znają potęgę siódmego „zasobu” ziemi (obok: wody, powietrza, węgla, ropy, gazu ziemnego i minerałów), czyli towarów, które powinniśmy poddawać recyklingowi. Aby ukazać moc materiałów recyklingowych wykonali z nich czapki, torby i biżuterię. Wykonane prace zostały nagrodzone.

Za najpiękniejsze nakrycie głowy wykonane z materiałów recyklingowych nagrodzeni zostali:

I miejsce Pola Szczepańska klasa I

II miejsce Stanisław Nawrocki klasa II

III miejsce Nela Putz klasa II

wyróżnienia Borys Rurek klasa III, Patrycja Stryjska klasa III, Leon Kornecki klasa IV, Agata Gostomska klasa IV

Za najpiękniejsze torby nagrodzeni zostali:

I miejsce Mariusz Budkiewicz klasa V,

II miejsce Izabela Stasiak klasa VI,

III miejsce Iga Grad klasa V,

wyróżnienia otrzymali: Marian Piotrowski z klasy VI i Jakub Szymański z klasy VI

W kategorii „RECYKLINGOWA BIŻUTERIA” nagrodzona została Lena Bocheńska z klasy VIII.

Ponadto przeprowadzone zostały pogadanki z uczniami na temat znaczenia segregacji śmieci i recyklingu we współczesnym świecie.