Tradycyjnie w marcu każdego roku w naszej placówce następuje uroczyste wręczenie stypendiów naukowych Wójta Gminy Powidz dla najlepszych uczniów klas IV-VIII. Wydarzenie to jest połączone z inauguracją obchodów Bohatera Roku.

Nie inaczej było 16 marca.

Na początku uroczystości pani dyrektor Anna Wierzbicka serdecznie powitała zaproszonych gości, na czele z Wójtem Jakubem Gwitem, stypendystów wraz z rodzicami i społeczność szkolną. Dyrektor szkoły poinformowała zgromadzonych o ustanowieniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2023 rokiem twórcy oryginalnej polskiej komedii, bajek i wierszy – Rokiem Aleksandra Fredry. Zapoznała obecnych z zaplanowanymi przedsięwzięciami, które będą realizowane z tej okazji w najbliższych miesiącach.

W dalszej kolejności głos zabrał włodarz gminy, nawiązując do wybitnej sylwetki Aleksandra Fredry, która powinna być dla każdego wzorem do naśladowania. Zwrócił uwagę na autorytety w obecnych czasach i ich ważną rolę w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Podziękował w tym miejscu społeczności szkolnej za aktywny udział w wyjazdach do ciekawych miejsc i chęć poznawania interesujących ludzi.

Wójt Jakub Gwit przypomniał, że stypendia są wręczane trzem najlepszym uczniom w klasie. Wyraził nadzieję, że przyczynią się one do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a pozostałych uczniów zachęcał do skorzystania z tej możliwości, tym bardziej, że kwota stypendium będzie zwiększona o 30%. Włodarz gminy podziękował rodzicom, gronu pedagogicznemu i przyjaciołom szkoły za wspieranie uczniów w uzyskiwaniu wysokich wyników nauczania, życząc kolejnych sukcesów w drugim semestrze.

Stypendia naukowe z rąk Wójta Gminy Powidz Jakuba Gwita, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Powidz Józefa Nowaka, Przewodniczącego Komisji Oświaty Krzysztofa Bartkowiaka, dyrektora szkoły Anny Wierzbickiej i inspektora oświaty Renaty Jankowskiej otrzymali uczniowie:

klasa IV

 1. Wojciech D. średnia 5,18 – zachowanie wzorowe
 2. Oskar W., średnia 5,09 – zachowanie wzorowe
 3. Sebastian B., średnia 5,09 – zachowanie wzorowe

klasa V

 1. Aleksandra B., średnia 5,15 – zachowanie wzorowe
 2. Iga G., średnia 5,08 – zachowanie wzorowe
 3. Mariusz B., średnia 5,00 – zachowanie bardzo dobre

klasa VI

 1. Marian P., średnia 5,27 – zachowanie wzorowe
 2. Izabela S., średnia 5,15 – zachowanie wzorowe
 3. Dominika G., średnia 4,77 – zachowanie wzorowe

klasa VIII

 1. Fabiola S., średnia 5,21 – zachowanie wzorowe
 2. Zuzanna M., średnia 5,00 – zachowanie wzorowe
 3. Lena B., średnia 4,86 – zachowanie bardzo dobre

Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy dalszych sukcesów.

Następnie nauczyciele poloniści: Sławomira Grześkowiak i Andrzej Penkert wręczyli nagrody i dyplomy w Szkolnym Konkursie Ortograficznym.

Zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii Szkoły Podstawowej w kategorii klas IV-VI zdobył Mariusz B. z klasy V.

Mistrzem Ortografii Szkoły Podstawowej w kategorii klas VII-VII została Julia K. z kasy VII.

Nauczyciel języka angielskiego Dorota Wareńczak wręczyła nagrody i dyplomy w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Forget-me-not” wyróżnionym uczniom: Zuzannie M., kl. VIII, Krystianowi N., kl. VI i Neli M., kl. VI.

Serdeczne gratulacje!

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Dorota Wareńczak podziękowała również Filipowi M.z klasy VII za samodzielną inicjatywę zorganizowania pomocy dla walczących żołnierzy w Ukrainie.

Brawo, Filipie!

W dalszej kolejności uczniowie klasy V przedstawili dwie miniatury – scenki teatralne do dwóch wierszy Aleksandra Fredry: Małpę w kąpieli oraz Pawła i Gawła, a polonista Andrzej Penkert przybliżył zgromadzonym w formie prezentacji multimedialnej sylwetkę Bohatera Roku 2023.

Na zakończenie uroczystości dyrektor Anna Wierzbicka podziękowała: Sławomirze Grześkowiak, Magdzie Lauer, Monice Brzanie, Andrzejowi Penkertowi i Filipowi Bocheńskiemu za przygotowanie występu artystycznego i prezentacji. Gości i rodziców stypendystów zaprosiła na słodki poczęstunek.

S. Grześkowiak