Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu ogłasza
wszczęcie w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy p-la 

 WNIOSEK O KONTYNUACJI – POBIERZ
KARTA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA – POBIERZ

 (druki zgłoszeń będzie można odebrać u wychowawców p-la, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły – powyżej)