Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w dniu 24.01.2023r. odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne z funkcjonariuszami policji i straży pożarnej.

Jak bezpiecznie spędzić ferie? Jakich miejsc unikać? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiadali słupeccy policjanci podczas spotkania z uczniami ZSP w Powidzu tuż przed rozpoczęciem zimowego wypoczynku. Ponadto przedstawiciele OSP w Powidzu pokazali w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy oraz jak można pomóc poszkodowanemu przed przyjazdem pogotowia ratunkowego. Nasi uczniowie mogli również zobaczyć jak używać AED – Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie uczniów z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.