Dnia 19 grudnia 2022r. uczciliśmy pamięć  powstańców powidzkich na czele z Józefem Bilskim, którzy dzięki swojej odwadze wyzwolili naszą miejscowość.
Uczniowie klasy 6 i 7 przypomnieli historię sprzed 104 lat. Odśpiewane zostały pieśni patriotyczne: Rozkwitały pąki białych róż, Marsylianka Wielkopolska, Biały krzyż. Wiersze oraz scenka w restauracji Pietraszaka przybliżyły wszystkim tamten zryw narodowy.

Słuchaj Polsko!
W śnieżny pył grudniowy ostrzyliście bagnety,
Nie palił Waszych lic żaden wstyd,
Gdzieś tylko z oczu spłynęło kilka łez…
Trzeba było pójść i zwyciężyć wrogów kres,
I poznał wróg ten swój daremny trud –
Bo polski my naród i polski ród