Po roku wytężonej pracy przyszedł czas na podsumowanie udziału uczniów klasy 8 w projekcie Młodzieżowe Aktywizacje.

13 grudnia w Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie, które było okazją do podsumowań, a także świętowania sukcesów naszej młodzieży.

Młodzi mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas występów artystycznych. Opowiadali także zebranym jakie działania zaplanowali i które z nich udało się zrealizować.

Podpisano także porozumienie dotyczące współpracy grupy Młoda Społeczność Powidzka a Gmina Powidz. Podpisane zostało przez pana Jakuba Gwita – wójta Gminy Powidz oraz panią Annę Wierzbicką dyrektorkę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu. Na zaproszenie odpowiedzieli także: pan Ireneusz Niewiarowski – prezes Towarzystwa Samorządowego w Powidzu, pan Jacek Bartkowiak – Starosta powiatu Słupeckiego, pan Andrzej Budny – dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, pan Michał Wysocki – prezes OSP Powidz, pani Anna Wiatr – dyrektor Biblioteka Publiczna Gminy Powidz, pani Halina Ganińska – prezes Towarzystwa Przyjaciół Powidza, pani Monika Andrzejewska – prezeska Stowarzyszenie „Powidz, że jest fajnie”, Radni Gminy Powidz, Sołtysi, przedstawicie Kół Gospodyń Wiejskich, Rodzice naszych młodych, Nauczyciele oraz Uczniowie młodszych klas. Dziękujemy za przybycie.

Podczas projektu wyróżnione zostały także osoby, które brały udział w konkursie „Z samorządem na TY”

Poniżej zamieszczamy jeszcze kilka faktów dotyczących samego projektu:

Projekt „Młodzieżowe aktywizacje”

Termin realizacji: 01.10.2021 r. – 31.12.2022 r.

Kwota dotacji: 72 800,00 EUR

Miejsca realizacji: 4 powiaty: kolski – gm. Olszówka, koniński gm. Kazimierz Biskupi, słupecki – gm. Powidz i turecki – gm. Kawęczyn.

Uczestnicy: 48 osób młodych do 18 roku życia i 12 dorosłych przedstawicieli sektora publicznego zgrupowani w czterech 15-osobowych zespołach.

POWIDZ

Młodzież z pomysłami na działania.

Towarzystwo Samorządowe z Konina realizuje projekt pn. „Młodzieżowe aktywizacje” dzięki dotacji pozyskanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt jest odpowiedzią na problem niewielkiego zaangażowania młodzieży w życie społeczności wiejskich.

Zaplanowane działania umożliwiają rozpoznanie potencjału jego uczestników, przyczyniają się do kształtowania postaw obywatelskich, społecznych i wzmacniają ich zdolności do zaangażowania w życie publiczne. Projekt wspiera partner, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. Działania rozpoczęły się w październiku 2021 r. i z miesiąca na miesiąc nabierały tempa. Projekt kończy się w grudniu 2022 r. ale wypracowane rezultaty przyczynią się do trwałych zmian m. in. w gminie Powidz. W działania zaangażowanych jest 13 reprezentantów młodego pokolenia (Lena Bocheńska, Sofia Fedyk, Anna Graczyk, Anna Lauer, Martyna Lipczyńska, Zuzanna Michałowska, Alicja Nowicka, Maja Sobieszczańska, Fabiola Somerfeld, Jakub Antczak, Paweł Barczak, Adam Jurga, Fabian Przywarty) i 3 dorosłe osoby (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu Szkoła Podstawowa im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. Pani Anna Wierzbicka, Dyrektor Domu Kultury w Powidzu Pan Robert Czechorowski i nauczycielka Pani Elżbieta Skudzawska, które na co dzień związane są zawodowo z samorządem lokalnym.

Seria warsztatów kompetencyjnych

Uczestnicy brali udział w warsztatach podnoszących ich kompetencje społeczno-obywatelskie, zgłębiając istotę polityk publicznych i wiedzę na temat pracy metodą projektu. Pierwsze warsztaty integracyjno-rozwojowe służyły zbudowaniu więzi grupowej, nauce współdziałania, rozpoznaniu umiejętności miękkich i potencjalnych ról w zespole, budowaniu atmosfery zaufania i współpracy, pobudzeniu motywacji do działania i odkrywaniu potencjałów zarówno w aspekcie indywidualnym jak i grupowym.

Pomysłowe warsztaty

Następnie warsztaty kreatywności i inspiracji przyczyniły się do rozwoju najistotniejszych kompetencji kreatywnego i logicznego myślenia, twórczego podejścia do problemów, rozwoju inicjatywności, przedsiębiorczości, postaw obywatelskich i pasji tworzenia. Wszystkie zajęcia były prowadzone w formie warsztatowej z naciskiem na interakcję i aktywny udział uczestników w kreowaniu nowych pomysłów. Młodzież poznała działanie mechanizmu design thinking oraz nauczyła się, czym jest myślenie strategiczne i co w przypadku działań społecznych oznacza crowdfunding. W kolejnym bloku tematycznym, inspirującym do innowacji, uczestnicy  mieli okazję do rozwoju myślenia lateralnego. Trener zapoznał młodzież z pojęciem  innowacji społecznych i z możliwościami oraz metodami ich rozwijania. Uczestnicy pracowali w małych zespołach oddając się twórczej pracy „wynalazców” nowych rozwiązań dla społecznych problemów środowiska i nie tylko. Była to nauka poprzez zabawę, która przyniosła wiele radości i pokazała jak bardzo młodzież potrafi być twórcza.

Projektowanie pomysłów

Kolejne warsztaty zarządzania projektami przyniosły liczne informacje na temat podstaw zarządzania i poznanie koncepcji cyklu życia projektu, narzędzia planowania, najważniejsze czynniki jakościowe, harmonogram oraz struktura dokumentów. To trudna tematyka ale niezbędna do realizacji dalszych działań czyli przeprowadzenia „małych projektów” w gminach.

Pożyteczny czas wakacji

Tuż po zakończeniu roku szkolnego dwie grupy z gmin Powidz oraz Kazimierz Biskupi wyjechały na pięciodniowy obóz coachingowy – letnią akademię wiedzy. W przyjaznych okolicznościach przyrody w Dębkach nad morzem młodzież wraz z dorosłymi mogli z dalszej perspektywy spojrzeć na własne potrzeby i potrzeby innych młodych osób, współmieszkańców gmin. Podczas wspólnej pracy na warsztatach młodzież wraz z dorosłymi uczestnikami opracowała plan działań w miejscach zamieszkania. Trenerki podczas warsztatów podkreślały jak ważne jest współdziałanie w zespołach na rzecz wspólnego ustalenia bliższych i dalszych celów związanych z włączeniem młodzieży w życie publiczne lokalnej społeczności. Dobra atmosfera podczas zajęć sprzyjała budowaniu świadomego, autentycznego kontaktu ze sobą, swoimi potrzebami i wartościami. Młodzież wspólnie z dorosłymi uczestnikami analizowała różne opcje i formy włączania oraz możliwe sposoby wspierania młodych osób mając na uwadze również przyszłe pokolenia. Wszystkie grupy przyjęły plan działań jesiennego „etapu testowania” czyli sprawdzenia pozyskanej wiedzy w działaniach na szerszą skalę z profesjonalną oprawą. Sporządzono plany i harmonogramy wdrażania licznych inicjatyw w tym ekologicznych, pomocy społecznej, wzbogacających ofertę kulturalną.

Pełna integracja

Po wytężonej pracy był też czas na integrację i zabawę podczas aktywności sportowej, spacerów i wieczornych pogawędek. Uczestnicy mieli okazję w małej pigułce poznać lokalne zasoby i ciekawą historię okolicznych miejscowości. Wspólne zwiedzili i poznali nowe miejsca, w tym motylarnię,  fokarium, rejs statkiem wycieczkowym dookoła cyplu i spacery w Helu oraz na wydmach w Łebie. Wycieczki wzmocniły zespoły i scementowały więzi między uczestnikami. Były też formą nagrody za zaangażowanie w dotychczasowe wzorowe współdziałanie.  Wakacyjne wyjazdy wywołały nową energię do wykonania zadań wytyczonych podczas zajęć.

Jesienne aktywności

Po powrocie z obozu uczestnicy przystąpili do konsultacji wypracowanych pomysłów z przedstawicielami lokalnych samorządów, którzy nie kryli swojego podziwu wobec kreatywności młodych mieszkańców. Była to okazja do wysłuchania opinii oraz skonfrontowania pomysłów z decydentami aby określić ich gotowość do współdziałania i wdrożenia rozwiązań prawnych związanych z uczestnictwem młodzieży w życiu publicznym. Pomocne ku temu były warsztaty wdrożeniowe gdzie dorośli i mentorki grup mogli wesprzeć młodzież w działaniu. Omówiono również i zaplanowano organizację spotkań podsumowujących projekt.

Młodzieżowe inicjatywy

Sumiennie, z wielkim zaangażowaniem, stawiając czoła niełatwym zadaniom uczestnicy rozpoczęli etap wdrażania swoich inicjatyw testując dotychczas pozyskane umiejętności.

Młodzież poznała tajniki przygotowania i przeprowadzenia referendum lokalnego a przedmiotem był wybór nazwy i logo grupy młodzieży. Społeczność wybierała więc pomiędzy nazwami: Młodzi Aktywiści Gminni a Młoda Społeczność Powidzka. Chociaż w swym założeniu MAG miał odczarować rzeczywistość to wygrała MSP, która z pewnością przyczyni się do pozytywnych zmian w kształtowaniu partnerstwa na linii młodzież – samorząd lokalny.  Kolejnym działaniem był zapoczątkowany cykl spotkań z Ciekawymi Ludźmi. Na pierwsze spotkanie pozytywnie odpowiedział pilot samolotu transportowego – kpt. Daniel Sobieszczański, który przybliżył tajniki i ciekawostki wykonywanego zawodu. Innym działaniem była organizacja konkursu pn. „Mam Talent”, gdzie można było zaprezentować swój talent i rozwinąć skrzydła oraz spędzić miło czas robiąc to co się lubi. „Urząd od podszewki” to inauguracja pomysłu na zapoznawanie się z samorządem lokalnym przez młodych mieszkańców Powidza. Założeniem jest pokazanie jak funkcjonuje samorząd i jak w praktyce załatwiać urzędowe sprawy.

Czas na finał

13 grudnia przyszedł czas na spotkanie podsumowujące, podczas którego uczestnicy zaprezentowali owoce kilkumiesięcznej pracy. Wspólny sukces był okazją do świętowania, co sprzyja zacieśnieniu więzi i tworzeniu kolejnych pomysłów na nowe inicjatywy. Niezwykła determinacja przedstawicieli młodego pokolenia do zmian istniejącej rzeczywistości oraz ogromne wsparcie i owocnie rozwijająca się współpraca z dorosłymi mieszkańcami, samorządowcami stwarza realne szanse na lepsze jutro.

Efektem rocznej pracy był też wypracowany program i porozumienie podpisane z Wójtem Gminy Panem Jakubem Gwitem na trwałą współpracę młodzieży z samorządem lokalnym.

Zapraszamy także do odwiedzenia fanpage’a MŁODEJ SPOŁECZNOŚCI POWIDZKIEJ na facebook’u.