Podczas zajęć czytelniczych i relaksacyjnych które od listopada odbywają się w świetlicy dzieci słuchają słowa czytanego oraz uczestniczą aktywnie  w pogadankach na dane tematy. Mają okazję do swobodnej wypowiedzi, uczą się dyskutować i przedstawiać własne zdanie. Poprzez stosowanie biblioterapii w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym uczymy jak przezwyciężać lęki związane z różnymi sytuacjami dzięki temu w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania.