W dn.17.11.2022r. w Szkole Podstawowej w Powidzu odbyło się spotkanie z policjantami z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Słupcy w ramach działach szkoły realizowanych zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym na poziomie profilaktyki uniwersalnej.  Policjanci rozmawiali z uczniami klas starszych – VII i VIII na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich w grupie wiekowej 13-17 lat za czyny związane z demoralizacją, przemocą, cyberprzemocą, eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi. Policjanci przedstawili również uczniom nowe uprawnienia szkoły wynikające z nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.