Od miesiąca października w klasie pierwszej wdrażana jest innowacja pedagogiczna „W świat programowania z Ozim” – nauka programowania„. Nauka programowania, wynikająca z przyjętej innowacji, sprzyjać będzie rozwijaniu zdolności intelektualnych, umiejętności logicznego myślenia, planowania, przewidywania następstw własnego działania, wyciągania wniosków oraz rozumowania, a także rozwijaniu kreatywności.

Na pierwszych zajęciach uczniowie kodowali za pomocą wirtualnej maty do kodowania i kolorowych kartoników, posługiwali się puzzlami do ozobota, budując trasy oraz zapoznali się z podstawowymi informacjami dotyczącymi obsługi małego robota.