W miesiącu październiku 2022r w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez MEN we współpracy z Centrum GovTech, którego celem jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Od miesiąca października w klasie pierwszej została wdrożona innowacja pedagogiczna „W świat programowania z Ozim” – nauka programowania„. Pierwszoklasiści podczas zajęć rozwijają zdolności intelektualne, umiejętności logicznego myślenia, planowania, przewidywania następstw własnego działania, wyciągania wniosków oraz rozumowania, a także rozwijania kreatywności. Na pierwszych zajęciach uczniowie kodowali za pomocą wirtualnej maty do kodowania i kolorowych kartoników, posługiwali się puzzlami do ozobota, budując trasy oraz zapoznali się z podstawowymi informacjami dotyczącymi obsługi małego robota.

Starsi uczniowie z klasy 6 i 7 nabywają umiejętności posługiwania się kamerą i aparatem fotograficznym, filmowania i wykonywania zdjęć w różnych warunkach na apelach szkolnych – Dzień Papieski, Pasowanie ucznia, pasowanie na czytelnika, wycieczkach, rajdach oraz innych zajęciach.

Laminarka- uczniowie za pomocą laminarki zabezpieczali materiały na gazetki oraz ogłoszenia o rajdzie.

koordynator projektu – Dorota Kaźmierska