W czwartek 27 października 2022r. uczniowie kl. V i VI  uczestniczyli w XIII konferencji z cyklu „ Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego” w Kleczewie.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji była „ Różnorodność zbiorowisk antropogenicznych na obszarach chronionych”.

Uczniowie mieli okazję  wysłuchać ciekawych prelekcji wygłoszonych przez prelegentów z: Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Wykłady dotyczyły bioróżnorodności zbiorowisk antropogenicznych na obszarach chronionych, problematyki ochrony rolniczego krajobrazu kulturowego oraz  zanikania związanych z nim gatunków flory, pochodzenia roślin synantropijnych itp. Podczas konferencji  miała miejsce sesja posterowa i słodki poczęstunek dla gości.