W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS I-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BEZPŁATNE WYJAZDY

(szczegóły dotyczące wyjazdów opisane zostały w załączniku- zapraszamy do pobrania)