Słowo miłość- za Wasze troski, słowo wdzięczność- za Wasz trud.

Dar to skromny, dar uczniowski , wyśpiewany z serca nut.