Wakacje się skończyły a uczniowie klas młodszych nadal pływają!!!
Teraz pod okiem instruktorów i ratowników na pływalni w Słupcy. Od września kontynuowany jest projekt powszechnej nauki pływania. Uczniowie nabywają podstawowe umiejętności pływania, rozwijają i podnoszą sprawność fizyczną. Pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływający na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka, przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują się większą odwagą od niepływających rówieśników. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.
Brawo dla tych którzy podejmują aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego!!!