26 września cała Europa świętuje różnorodność językową i kulturową na naszym kontynencie. Tego dnia szczególnie podkreślamy, jak ważną rolę w relacjach międzyludzkich odgrywa znajomość języków obcych oraz jak bardzo może nas rozwijać chęć poznawania innych kultur. Nasza szkoła do obchodów tego europejskiego święta włączyła się już w piątek, 23 września. Tego dnia na szkolnych korytarzach spotkać mogliśmy przedstawicieli różnych narodów, w ich charakterystycznych strojach i barwach narodowych. Wcielili się w nich oczywiście nasi uczniowie, którzy w kreatywny, ciekawy sposób pokazywali sobie nawzajem, czym charakteryzują się inne europejskie kraje. Młodzież i dzieci wraz z wychowawcami i nauczycielami języków obcych przygotowała gazetki z ciekawostkami, flagi państw oraz stoiska z pamiątkami przywiezionymi z różnych części naszego kontynentu. Wszystko po to, aby poszerzać wiedzę o innych kulturach i językach. Wszystkie klasy stanęły na wysokości zadania i zaangażowały się w prezentację wylosowanego państwa. Na szczególne uznanie Jury i słodkie upominki od rady rodziców zasłużyły jednak tylko trzy z nich. A o to wyniki klasowych konkurencji:

I miejsce – klasa 1 – Francja

II miejsce – klasa 4 – Wielka Brytania

III miejsce – klasa 3 – Polska

Dyplomy udziału odberały:

Klasa 2 – Włochy

Klasa 5 – Ukraina

Klasa 6 – Portugalia

Klasa 7 – Dania

Klasa 8 – Niemcy

Podczas obchodów Dnia Języków Obcych szkołę odwiedzili szczególni gości, dzięki którym nasza młodzież mogła jeszcze lepiej zrozumieć, dlaczego warto uczyć się języków. Byli to żołnierze amerykańscy, którzy pomogli stworzyć w klasie autentyczną sytuację komunikacyjną. Goście wysłuchali prezentacji o naszej szkole przygotowanej przez młodzież oraz wzięli udział w warsztatach komunikacyjnych z naszymi uczniami, stwarzając im wyjątkową okazję do mówienia w języku angielskim i zastosowania w praktyce zdobywanych podczas lekcji umiejętności. Spotkanie to było na pewno wyjątkową motywacją do „szlifowania” własnych kompetencji językowych i ciekawą lekcją kultury amerykańskiej.

Podczas obchodów Dnia Języków Obcych podsumowano też konkursy indywidualne i grupowe zorganizowane z tej okazji. Konkurs języka niemieckiego „Singend Deutsch lernen” oraz konkurs z języka angielskiego „Elżbieta II – portret monarchini” . Laureaci konkursu języka niemieckiego otrzymali upominki oraz pozycje do nauki języka niemieckiego pozyskane od sponsorów, natomiast laureaci konkursu z języka angielskiego nagrodzeni zostali upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców i amerykańskich gości.