Od 12 do 16 września 2022 roku trwa w naszej szkole rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole”.

Ważnym celem edukacyjnym przeprowadzanej akcji „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole” było uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony.

Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno – sanitarnych.

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych jest dla szkół okazją, aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przeprowadzić lokalną kampanię propagującą korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki, a także przypomnieć właściwe zachowania zdrowotne.

Uczniowie zostali zapoznani z założeniami akcji słuchając w poniedziałek 12 września audycji informacyjno – edukacyjnej.

Przez cały tydzień mogli korzystać z materiałów edukacyjnych na przygotowanej wystawie okolicznościowej znajdującej się na dolnym korytarzu naszej szkoły.

Uczniowie klasy czwartej, piątej, szóstej, siódmej i ósmej podczas zajęć wychowawczych wzięli udział w projekcji filmów edukacyjnych dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych.

Aktywne włączenie się w akcję „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych” pozwoliło zdobyć wiedzę i posiąść umiejętności potrzebne do dbania o zdrowie własne oraz najbliższych osób.