Europejski Dzień Języków Obcych obchodzony jest 26 września każdego roku. Celem tego święta jest promocja różnorodności językowej i kulturowej, która stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi nacjami. Z tej okazji nauczyciele języków obcych ogłaszają konkurs plastyczny na portret największej europejskiej osobowości, która zasługuje na to, aby ją upamiętnić, konkurs na portret królowej Elżbiety II.

Cele konkursu:

 • oddanie hołdu Elżbiecie II ,
 • popularyzacja języka angielskiego,
 • zaprezentowanie talentów plastycznych uczniów,
 • pogłębianie zainteresowań Wielką Brytanią,
 • pogłębienie wiedzy o Wielkiej Brytanii.

Zasady konkursu:

 • zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie portretu Elżbiety II,
 • w konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Powidzu,
 • format pracy: A4,
 • technika wykonania pracy dowolna, np. rysowanie, wycinanie, malowanie, wydzieranie, wyklejanie,
 • każdy uczestnik wykonuje jedną pracę,
 • praca powinna być podpisana i dostarczona nauczycielom języków obcych,
 • termin składania prac – 22.09.2022 r., pracę oddajemy nauczycielom języków obcych,
 • ogłoszenie wyników- 23.09.2022 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Nauczyciele języków obcych w ZSP Powidz