Ponizej zamieszczamy informację GOPS dot. warunków korzystania z pomocy rzeczowej w formie jednego ciepłego posiłku w stołówce przy ZSP.
Poniżej informacja do pobrania: