Kacper Łukowski, uczeń klasy VI, na uroczystości zakończenia roku szkolnego odebrał z rąk p. dyrektor Anny Wierzbickiej i polonistki Sławomiry Grześkowiak zaświadczenie oraz nagrodę wraz z tomikiem z nagrodzonymi tekstami poetyckimi za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Turnieju Białych Piór.

Adresatami Turnieju byli uzdolnieni literacko uczniowie klas V -VIII szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Uczestnicy zostali poproszeni o nadesłanie zestawu samodzielnie napisanych tekstów poetyckich o dowolnej tematyce.

Turniej organizował Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Nadesłano ponad 200 prac. Utwory oceniało profesjonalne jury ( w składzie m.in. poeci i krytycy literaccy).

” Oceniających ujęła w pracach aktualność i autentyczność w zapisie literackim i troska o język, który w poezji poddaje się regułom szczególnego uporządkowania …”(Organizatorzy).


Gratulujemy Kacprowi oraz jego młodszym koleżankom: Marcie Borowiec z klasy IV i Dominice Grylewicz z klasy V, które otrzymały dyplomy za udział w Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Młodych Poetów, życząc dalszego odkrywania i rozwijania twórczych talentów literackich, a przede wszystkim „radości pisania” – Wisława Szymborska.