Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu „Umiem pływać” to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Udział w programie wpływa także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

Pływanie to sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na cały organizm człowieka,  przyczyniając się do podnoszenia jego ogólnej sprawności.
Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy!!!

Równie istotna jest kwestia zapobiegania wypadkom. Co roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków nad wodą, czego skutkiem są utonięcia. Skutecznym działaniem  zapobiegawczym  jest posiadanie umiejętności pływania, a także świadomość zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów, na co autorzy programu zwracają szczególną uwagę, podczas jego realizacji.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy w minionym roku szkolnym brali aktywny udział w zajęciach programu, wyjeżdżając na pływalnię w Słupcy.