Każdego roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywołanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.

Światowy  Dzień Bez Tytoniu 2022 pod hasłem „Tytoń – zagrożenie dla naszego środowiska” skupia uwagę na zagrożeniach dla środowiska jakie wytwarza tytoń. Globalna kampania ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie wpływu na środowisko całego cyklu tytoniowego, od jego uprawy, produkcji i dystrybucji po generowane przez niego toksyczne odpady.

Celem Światowego Dnia bez Tytoniu 2022 jest także uwrażliwienie ludzi na manipulacje przemysłu tytoniowego w tym praktyki np. wprowadzania na rynek nowych produktów jako przyjaznych dla środowiska, aby odwrócić uwagę opinii publicznej od własnych działań niszczących środowisko.

Ograniczenie spożycia tytoniu należy uznać za kluczową dźwignię osiągnięcia wszystkich celów zrównoważonego rozwoju, a nie tylko tych bezpośrednio związanych ze zdrowiem.

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2022 daje ludziom jeszcze jeden powód do rezygnacji z palenia jakim jest ochrona środowiska.