W piątek, 20 maja br. uczennice: klasy V – Izabela Stasiak oraz klasy IV – Marysia Foremska odebrały na uroczystości w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie nagrody za pierwsze miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Poetyckim „Poezja młoda-poezja nowa”.
Konkurs zorganizowali: MDK w Koninie, CDN w Koninie,Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Uczennice wysłały 3 autorskie wiersze. Jury w swojej ocenie brało pod uwagę : szczerość i oryginalność wypowiedzi poetyckiej, wagę poruszanych tematów, wrażliwość na piękno słowa, trafność zastosowania środków poetyckiego wyrazu.
Wiersze laureatek zostały opublikowane w tomiku poezji pt. „Jak daleko jest od słowa do słowa”.

Serdeczne gratulacje dla młodych Poetek 🙂