Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w którym nasze kochane Mamy mają swoje święto – to Dzień Matki obchodzony 26 maja. W tym dniu, w sposób szczególny wszystkie dzieci wyrażają szacunek i wdzięczność dla swoich mam, obdarowując je laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami. To święto ma na celu okazanie matkom miłości, jak również podziękowania im za trud i opiekę włożoną w nasze wychowanie. Również w świetlicy szkolnej uczniowie brali udział w różnych zajęciach przygotowanych przez wychowawców, które miały na celu wzmocnienie więzi rodzinnych. W czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczestniczyli w rozmowach na temat roli mamy w życiu dziecka, układali opisy swoich mam, oraz redagowali życzenia z okazji ich święta. W czasie zajęć plastyczno – technicznych powstawały piękne wielobarwne laurki. Prace plastyczne naszych wychowanków posłużyły do wykonania gazetek i zostały wyeksponowane w galerii prac uczniów.