Iga Grad z klasy 4 oraz Nadia Brzezińska z klasy 8b zostały laureatkami Konkursu Pięknego Czytania w Języku Niemieckim „Lesen gehen…” dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego i powiatu wałeckiego.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie prezentacji dwóch wierszy w języku niemieckim z zaproponowanego przez organizatorów zbioru poezji niemieckiej.

Iga Grad zajęła I miejsce w kategorii uczniów klas 4-6, natomiast Nadia Brzezińska uzyskała 4 wynik i zdobyła wyróżnienie w kategorii uczniów klas 7-8.

Organizatorami konkursu był Poznański Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Uniwersytecka Biblioteka Filologiczna NOVUM w Poznaniu.

Cele konkursu:
propagowanie języka niemieckiego oraz zainteresowanie uczniów literaturą i kulturą państw;
niemieckiego obszaru językowego
uwrażliwienie na piękno języka literackiego;
kształtowanie wyobraźni i wrażliwości;
podnoszenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, poprawnej wymowy i dykcji;
wzbogacenie słownictwa biernego i czynnego;
przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych oraz promowanie talentów recytatorskich.

W konkursie wzięło udział 103 uczniów w kategorii klas 7-8 oraz 18 uczniów z klas 4-6. Oceny prezentacji dokonało Jury w składzie:

Małgorzata Fojecka – nauczyciel języka niemieckiego, ekspert programu DELFORT Goethe Institut, członek PSNJN o. Poznań.
Dirk-Uwe Becker – Prezes Stowarzyszenia Sztuki w Heide, członek Niemieckiego Stowarzyszenia Pisarzy PEN – Zentrum.
Simone Trieder – pisarka i poetka z Niemiec, autorka książek „Zelle Nr. 18” oraz „Nik und Tina”. Członek Zarządu Niemieckiego Stowarzyszenia Pisarzy PEN – Zentrum.

Serdecznie gratulujemy sukcesu.

Dagmar de Mendieta: Geliebter Apfel
Johann Wolfgang von Goethe: Gefunden