Po lekcjach uczniowie naszej szkoły spędzają czas na zajęciach świetlicowych, wychodzą na boisko szkolne, odrabiają zadania domowe, chętnie biorą udział w zabawach plastycznych, grają w gry zręcznościowe i dydaktyczne. Wychowawcy organizują zajęcia tematycznie związane z aktualnymi wydarzeniami.