Zajęcia w świetlicy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci podczas tzw. majówki. Podczas zabawy w terenie staraliśmy się odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest Ojczyzna, Naród, Wolność.  Z kolei uczestnictwo w zajęciach plastycznych przychyliło się do kultywowania dnia Flagi, gdzie barwy biało -czerwone są kojarzone z Polską i Polakami.