W 2022 roku obchodzimy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Wielkim świętem państwowym była rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w okresie międzywojennym. Od 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił jako święto państwowe dzień 3 Maja czyli rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji z 1791r.  Z tej okazji odbył się w szkole uroczysty apel poświęcony tym wydarzeniom. Część artystyczną przygotowali i przedstawili społeczności szkolnej uczniowie klasy 7.  Końcowym elementem uroczystości były strofy wiersza o miłości ojczyzny w wykonaniu uczniów z Ukrainy.