Poniżej zamieszczamy listę dzieci zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do Przedszkola w Powidzu.