Dnia 30.03.2022 r. 12 uczniów klas VII, VIII A oraz VIII B miało szansę sprawdzić się w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Angielskiego OLIMPUS. Konkurs składał się 30 pytań zamkniętych, które sprawdzały czytanie ze zrozumieniem, znajomość funkcji językowych oraz struktur leksykalno – gramatycznych. W edycji wiosennej Olimpusa prawidłowa może być jedna, dwie, trzy lub cztery odpowiedzi… więc uczniowie mieli nie lada wyzwanie. Na wyniki musimy jeszcze poczekać…Dziękujemy Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Powidzu za sfinansowanie udziału w konkursie.

Nauczyciele języka angielskiego