Podczas ostatnich tygodni grupa uczniów klasy siódmej i ósmych realizowała kolejne zadania w ramach międzynarodowego projektu eTwinning „Schulzeit – Lernen, Freunde und Freude”. Uczniowie wzięli udział w „Mannequin Challenge”, w którym pokazali, jak spędzają czas podczas przerw międzylekcyjnych oraz przygotowali prezentacje i collage przedstawiające ich szkolne śniadania i nawyki żywieniowe. Po obejrzeniu prezentacji i wpisów szkół uczestniczących w projekcie ósmoklasiści przygotowali też pytania do swoich koleżanek i kolegów z Europy. Odpowiedzi na część tych pytań mogliśmy poznać podczas spotkania online, które odbyło się 23 marca. Uczestnicy projektu przedstawili się sobie nawzajem oraz opowiedzieli o swoich szkołach, zainteresowaniach, zwyczajach i tradycyjnych daniach. Przed uczestnikami projektu jeszcze dwa duże zadania. Już teraz przygotowują się do nagrania wywiadów, w których odpowiedzą na pytania eTwinningowych partnerów. Nie zabraknie też okazji do dalszych konwersacji, ponieważ już planowane jest kolejne spotkanie. Celem spotkania było stworzenie okazji do porozumiewania się w języku niemieckim i motywowanie do doskonalenia umiejętności językowych.

„Mannequin Challenge” – nasze przerwy