Jak co roku, 17 MARCA OBCHODZIMY DZIEŃ ŚW. PATRYKA, czyli irlandzkie święto narodowe.
Najważniejszą tradycją obchodów Dnia św. Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zieleń to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. Irlandczycy w wielu miastach organizują festyny i uliczne pochody, w których dominuje kolor zielony. Głównym symbolem święta jest trójlistna koniczynka, która jest także jednym z symboli związanych tradycyjnie z Irlandią. Według legendy o św. Patryku, wykorzystał on tę roślinę, aby wyjaśniać pierwszym irlandzkim chrześcijanom dogmat o Trójcy Świętej. Nie mogli oni zrozumieć jak to jest możliwe, że są trzy osoby Boskie, a jednocześnie są one jednym Bogiem.

Z okazji Dnia Świętego Patryka w naszej szkole odbyły się następujące konkursy:

1.Konkurs na najciekawsze nakrycie głowy związane z Dniem Świętego Patryka przeznaczony dla uczniów klas 1-4 SP.

2. Konkurs na Mapę Myśli o Irlandii przeznaczony dla uczniów klas 5-8 SP.

3. Konkurs wiedzy o Irlandii Shamrock (eliminacje szkolne) dla uczniów klas 7-8 SP.

4. Konkurs na irlandzką salę lekcyjną dla uczniów klas 1-8 SP.

 
Cele konkursów:
-zainteresowanie uczniów Irlandią i jej tradycjami
-propagowanie wiedzy o krajach anglojęzycznych i ich kulturze
-rozwinięcie umiejętności językowych
-propagowanie zdrowego współzawodnictwa
-motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy o Irlandii
-wzbogacenie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się w języku angielskim
-rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia
-propagowanie zdolności plastycznych
-integracja uczniów z różnych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

Wyniki szkolnego konkursu na nakrycie głowy związane z Dniem Świętego Patryka:

1 miejsce- Agata Marciniak- klasa I/ Agata Gostomska- klasa III

2 miejsce- Stanisław Nawrocki- klasa 1/ Marta Borowiec- klasa IV

3 miejsce- Nela Putz- klasa I/ Martyna Mrosk/ klasa III

Wyniki szkolnego konkursu na Mapę Myśli o Irlandii:

1 miejsce – Dominika Grylewicz, klasa V
2 miejsce – Nela Majchrzak, klasa V
3 miejsce – Marian Piotrowski, klasa V

Wyniki szkolnego konkursu wiedzy o Irlandii Shamrock- etap szkolny:

Klasa VIII a- Pola Majchrzak i Zofia Waseńczuk

Klasa VIII b- Nadia Brzezińska i Lena Strzelczyk

Klasa VII- Lena Bocheńska/ Zuzanna Michałowska

Wyniki konkursu na irlandzką salę lekcyjną:

1 miejsce- klasa V

2 miejsce- klasa I

3 miejsce – klasa II

Dziękujemy za udział w konkursach nt. Zielonej Wyspy i zapraszamy do kolejnej edycji za rok!

Nauczyciele języka angielskiego