STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

Dnia 9 marca br. zainaugurowaliśmy w naszej szkole obchody Roku Marii Konopnickiej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając literacki dorobek jednej z najwybitniejszych pisarek w historii, realistki, twórczyni Roty oraz jej wkład w działalność patriotyczną, ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej.

Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Nadia Brzezińska, zapraszając gości i społeczność szkolną na montaż słowno-muzyczny pt. Powróci do was serce me w wykonaniu uczniów klas IV-VI.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Anna Wierzbicka, która serdecznie powitała zaproszonych gości: Wójta Gminy Powidz Jakuba Gwita, Inspektora Oświaty Renatę Jankowską oraz wszystkich zgromadzonych. Słowa podziękowań za przygotowanie programu artystycznego skierowała pod adresem p. Sławomiry Grześkowiak, p. Doroty Kaźmierskiej,  p. Magdaleny Lauer i p. Moniki Brzany. W swoim przemówieniu okolicznościowym zwróciła uwagę na postać Patronki Roku, wskazując ją jako wzór godny naśladowania. Podkreśliła wagę patriotyzmu w dzisiejszych czasach, stwierdzając, że jest on tu i teraz. Pani dyrektor zaapelowała do środowiska szkolnego o dbanie o wzajemne relacje.

W dalszej kolejności głos zabrał p. Wójt. Obok niekwestionowanego bohatera dzisiejszej uroczystości, wielkiej Poetki, wskazał na drugiego bohatera – stypendystów, których Samorząd Gminy Powidz postanowił uhonorować za sumienną pracę. Włodarz przypomniał trudny dla uczniów okres nauki zdalnej. W imieniu własnym oraz Przewodniczącego Rady Gminy Powidz złożył  stypendystom i ich rodzicom serdeczne gratulacje oraz podziękowania dla nauczycieli. Życzył uczniom dobrego wykorzystania energii, która w nich tkwi.

Nastąpił wreszcie moment najbardziej oczekiwany –  wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów za pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022.

Stypendia otrzymali:

uczniowie klasy IV

 1. m-ce : Iga Grad, zachowanie wzorowe
 2. m-ce: Pietrowicz Lena, zachowanie wzorowe
 3. m-ce: Barczak Aleksandra, zachowanie wzorowe;

uczniowie klasy V

 1. m-ce: Piotrowski Marian, zachowanie wzorowe
 2. m-ce: Stasiak Izabela, zachowanie wzorowe
 3. m-ce: Grylewicz Dominika, zachowanie wzorowe;

uczniowie klasy VI –

uczniowie klasy VII

 1. m-ce: Bocheńska Lena, zachowanie wzorowe
 2. m-ce: Somerfeld Fabiola, zachowanie bardzo dobre;

uczniowie klasy VIII a

 1. m-ce: Majchrzak Pola, zachowanie wzorowe
 2. m-ce: Indycka Eliza, zachowanie wzorowe,
 3. m-ce: Choryan Bożena, zachowanie wzorowe;

uczniowie klasy VIII b

 1. m-ce: Brzezińska Nadia, zachowanie wzorowe
 2. m-ce: Strzelczyk Lena, zachowanie wzorowe
 3. m-ce: Petelska Nina, zachowanie wzorowe.

Na zakończenie dyrektor szkoły i opiekun Ligi Ochrony Przyrody, p. Dorota Wareńczak wręczyły uczniom: Rafałowi Andrzejewskiemu z kl. III, Izabeli Stasiak z kl. V i Ninie Petelskiej z kl. VIII b dyplomy i nagrody rzeczowe za wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Uroki Wielkopolskiej Wsi.

Na tym uroczystość zakończono.

Dziękujemy serdecznie p. Filipowi Bocheńskiemu za pomoc przy aparaturze.