Informator dla cudzoziemców dotyczący polskiego systemu edukacji opracowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu przedstawia najważniejsze informacje dotyczące polskiego systemu edukacji z odniesieniem do naszego regionu. Mamy nadzieję, że pomogą one w adaptacji do nowych warunków życia, a przede wszystkim w znalezieniu odpowiedniego przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży przybyłych do Polski.

 

Інформаційний для іноземців про польську систему освіти, підготовлений Радою Освіти в Познані Рада Освіти в Познані надає найважливішу інформацію про польську систему освіти з посиланням на наш регіон. Сподіваємося, що вони допоможуть у адаптації до нових умов життя, а передусім у пошуку відповідного дитячого садка та школи для дітей та молоді, які приїхали до Польщі.

Załączniki/вкладення