DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA

Jak co roku, 17 MARCA OBCHODZIMY DZIEŃ ŚW. PATRYKA, czyli irlandzkie święto narodowe.
Najważniejszą tradycją obchodów Dnia św. Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zieleń to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. Irlandczycy w wielu miastach organizują festyny i uliczne pochody, w których dominuje kolor zielony. Głównym symbolem święta jest trójlistna koniczynka, która jest także jednym z symboli związanych tradycyjnie z Irlandią. Według legendy o św. Patryku, wykorzystał on tę roślinę, aby wyjaśniać pierwszym irlandzkim chrześcijanom dogmat o Trójcy Świętej. Nie mogli oni zrozumieć jak to jest możliwe, że są trzy osoby Boskie, a jednocześnie są one jednym Bogiem.

Z okazji Dnia Świętego Patryka zapraszamy do udziału w konkursach.

Regulaminy konkursów z okazji Dnia Świętego Patryka
w Szkole Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. w Powidzu

Cele konkursów:
-zainteresowanie uczniów Irlandią i jej tradycjami
-propagowanie wiedzy o krajach anglojęzycznych i ich kulturze
-rozwinięcie umiejętności językowych
-propagowanie zdrowego współzawodnictwa
-motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy o Irlandii
-wzbogacenie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się w języku angielskim
-rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia
-propagowanie zdolności plastycznych
-integracja uczniów z różnych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

I. Konkurs na najciekawsze nakrycie głowy związane z Dniem Świętego Patryka

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-4 SP.
2.Konkurs polega na wykonaniu nakrycia głowy związanego z Dniem Świętego Patryka (praca przestrzenna).
3. Wymagania:
-pracę konkursową wykonuje jedna osoba,
-nakrycie głowy powinno zawierać kolor zielony,
-musi być zrobione własnoręcznie,
-powinno zawierać elementy charakterystyczne dla Irlandii oraz jej tradycji,
-powinno być oryginalne i ciekawe.
4.Termin oddawania prac upływa 14 marca 2022 roku.
5.Podpisane kapelusze oddajemy nauczycielom języka angielskiego: p. Annie Nowaczyk- uczniowie klas I-III lub p. Dorocie Wareńczak- uczniowie klasy IV.

II. Konkurs na Mapę Myśli o Irlandii

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5-8 SP.
2. Konkurs polega na wykonaniu jednej mapy myśli przedstawiającej skojarzenia związane z Irlandią.
3. Wymagania:
-pracę konkursową wykonuje jedna osoba,
-mapa myśli powinna być wykonana na kartce formatu A3,
-oceniane będzie wykorzystanie technik charakterystycznych dla map myśli (kolory, symbole, powiązania), estetyka wykonania, czytelność oraz bogactwo skojarzeń.
4.Termin oddawania prac upływa 14 marca 2022 roku.
5.Podpisane mapy myśli oddajemy nauczycielom języka angielskiego: p. Annie Nowaczyk- uczniowie klas VIII lub p. Dorocie Wareńczak- uczniowie klasy V-VII.

III. Konkurs na irlandzką salę lekcyjną Let’s move to Ireland

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8 SP.
2.Konkurs polega na udekorowaniu sali lekcyjnej na zielono. Mile widziane irlandzkie akcenty ( koniczyny, skrzaty, tęcza, itp.) .W klasie można również wykonać gazetkę okolicznościową.
4.Komisja konkursowa będzie oceniała sale lekcyjne od dnia 14.03.2022 r.

IV. Konkurs wiedzy o Irlandii Shamrock

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7-8 SP oraz uczniów szkół ponadpodstawowych ( 2 kategorie).
2. Termin przeprowadzenia konkursu 21.03.2022 r.
3. W konkursie bierze udział dwuosobowa drużyna reprezentująca daną szkołę.
4. Konkurs ma formę testu, a pytania sformułowane są w języku angielskim.
5. Każde pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź.
5. Konkurs zawiera pytania zamknięte i otwarte i obejmuje zagadnienia dotyczące wiedzy ogólnej z zakresu wiadomości o Irlandii i o św. Patryku.
6. Konkurs trwa 45 minut.

Laureaci konkursów szkolnych i międzyszkolnego konkursu wiedzy o Irlandii Shamrock otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!
Nauczyciele języków obcych