MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Obchodzony 21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ma na celu przypomnieć wszystkim, jak ważna jest troska o język ojczysty, budowanie świadomości językowej oraz dbałość i wrażliwość na słowo. To również okazja do zwrócenia uwagi na konieczność kształtowania twórczych i świadomych postaw wobec języka ojczystego

Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródła dziedzictwa kulturowego, jak również zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące.

Według ONZ od 1950 r. zanikło 250 języków. Poszczególne słowa odchodzą w zapomnienie, języki ubożeją, nagminne jest nadużywanie wyrazów obcojęzycznych. Na świecie używanych jest około 7 tysięcy języków. Szacuje się, że do 2100 roku wymrze ponad połowa obecnie używanych języków, dlatego że są używane przez bardzo małą liczbę użytkowników.

Język ojczysty to bezcenne dobro każdego narodu. Wyraża się w nim jego zbiorowa pamięć, tradycja, historia i kultura. Język jednoczy naród, pozwala budować jego moralną siłę i trwać mimo zmiennych kolei losu. Jako synteza wartości narodowych stanowi podstawę tożsamości narodu.

Język polski, ukształtowany przez wieki naszych dziejów, należy do narodowej skarbnicy kultury. Broniliśmy go, gdy był zagrożony. Po utracie niepodległości zaborcy eliminowali język polski ze szkół i urzędów. Chcieli w ten sposób zapanować nad społeczeństwem polskim nie tylko politycznie, ale także kulturowo.

Choć Polska – na skutek wojen, grabieży i zaborów – straciła ogromną część tworzonych przez wieki dóbr kultury, to jednak Polacy obronili swoją tożsamość, a stało się to w znacznej mierze dzięki językowi. Znajdował on najpełniejszy wyraz w twórczości literackiej w kraju i na emigracji. Wielkie dzieła sztuki rodziły się pomimo klęski, która nie zdołała złamać ducha narodu umacnianego wiarą i modlitwą w ojczystym języku.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole uczniowie klas IV-VIII w terminie od 28.02 do 4.03. br. przystąpią do Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii. Ponadto uczniowie klas IV – VI będą mogli spróbować swoich sił w łamańcach językowych.

Powodzenia i połamania języka !