Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu ogłasza
wszczęcie w postępowaniu rekrutacyjnym do  Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły:
od dnia 28 marca 2022 r. do dnia 8 kwietnia 2022 r.

(druki zgłoszeń będzie można odebrać u wychowawców p-la, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły)