Fundacja  Evidence Institute  zajmująca się rzetelnymi badaniami oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych, przeprowadziła badania „Miejsce przyjazne edukacji”.
Celem tego rankingu jest wskazanie tych gmin, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie.

W edukacji najważniejsi są uczniowie, nauczyciele oraz zarządzanie szkołą, jednak rola samorządów w Polsce jest też bardzo istotna. Zarządzają one oświatą na swoim terenie, dystrybuują pieniądze przekazane z budżetu państwa i dokładają do oświaty własne środki.

W rankingu krajowym „Miejsce przyjazne edukacji” na 2473 gminy i miasta,
Gmina Powidz zajęła 101 miejsce, a wśród gmin i miast w Wielkopolsce – 5 miejsce.

Badanie miejsc przyjaznych edukacji uwzględnia trzy miary:
✅ MIARA DOBREGO STARTU: uwzględniająca dostępność do edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów
z lat 2014-2019 takich jak sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny – rezultaty te są normalizowane z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej gmin;
✅ MIARA NIERÓWNOŚCI: określająca zróżnicowanie wyników egzaminów wśród uczniów – im mniejsze nierówności, tym wyższa pozycja w rankingu;
✅ MIARA POSTĘPU: wskazująca na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów – porównanie wyników sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

Tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty potwierdziły wysoki poziom edukacyjny w szkole  w Powidzu.
Zestawienie Gminy Powidz na tle innych gmin i miast: 

 Przedmiot Miejsce
w powiecie
 Miejsce
w województwie
Miejsce w okręgu:
woj. Wielkopolskie,
woj. Lubuskie,
woj. zachodniopomorskie
Język polski111
Matematyka             1        33
Język angielski158