W październiku w świetlicy zorganizowano Święto Dyni na wesoło. Uczniowie przy pomocy różnych technik wykonywali i zdobili dynie, ozdabiali również balony. Odbyło się malowanie twarzy, omawiano walory odżywcze i lecznicze dyni oraz sposoby jej przetwarzania. Na zakończenie tegoż święta dla uczniów korzystających ze świetlicy zorganizowano zabawy przy muzyce.