ORGANIZACJA ŻYWIENIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2020/2021

1.     CIEPŁY NAPÓJ

Opłata za herbatę wynosi 16 zł na cały rok szkolny.  Należność należy uiścić w dwóch ratach:

I do 15 październiaka– 8 zł ( za I półrocze)

II do 15 lutego – 8 zł (za II półrocze)

2.     OPŁATA  ZA WYŻYWIENIE

·         Opłata za obiad w stołówce szkolnej wynosi:

2,60 dla uczniów szkoły

·         Opłata za wyżywienie w przedszkolu wynosi :

5,30 dla dzieci przedszkola ( śniadanie 1,59, obiad 2,65, podwieczorek 1,06)

Ilość dni x kwota bazowa = należność do zapłaty.

·         Przyjmowanie opłat za wyżywienie 

Należność należy uiścić z góry za dany miesiąc do 10 każdego miesiąca.

Nieobecność w danym miesiącu jest odliczana w następnym.

Wszelkie płatności należy regulować u Kierownika świetlicy – Magdaleny Lauer

 następnym.

3.     ORGANIZACJA PRZERW  W STOŁOWCE SZKOLNEJ

·         Przerwa śniadaniowa

8:30- 8:40  klasy I, II

8:45- 8:55  klasy  IV, V ,VI

9:00- 9:20  oddział  6-latków i klasa III

9:40-9:50  klasy VII, VIIIa,b, VIIIb

·         Przerwa obiadowa

11:30-11:45  klasy I, II, III, IV

11:50- 12:20 oddział 5 i 6 – latków

12:30-12:45  klasy V, VI, VII , VIIIa i b