Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu ogłasza
wszczęcie w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy p-la od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 22 marca 2022 r.

 (druki zgłoszeń będzie można odebrać u wychowawców p-la, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły)