Witamy na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu

   

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kompanii Powidzkiej1918r.

ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1

62-430 Powidz      

tel/fax 632776123
szkola@zsppowidz.pl

Zapraszamy  Aktualności


Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół


               

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

w tym niezwykłym momencie nie mogę się z Wami spotykać tak, jak do tej pory. Proponuję spotkania on-line w czwartki w godzinach: 09.15-12.15. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy, celem ustalenia najbardziej dogodnego sposobu porozumiewania się.

Mój adres mailowy: ewarydzy@interia.pl

 


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ 

Informacje dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców o kształceniu na odległość, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci

 

Zasady kształcenia na odległość  w ZSP w Powidzu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID -19 .
Regulacje obowiązują od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r.

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w ZSP Powidz  jest realizowana na odległość.
2. Kontakt nauczyciela z uczniami odbywa się w czasie trwania zajęć lekcyjnych  zgodnie z planem lekcji w dzienniku elektronicznym lub poprzez pocztę elektroniczną (dopuszczalny jest kontakt na portalach społecznościowych  - powstałych  grupach).
3. Uczniowie klas  IV- VIIII zobowiązani są do codziennego logowania się na pierwszej lekcji - zgodnie z planem lekcyjnym. Odczytanie wiadomości od godziny 8.00 - 14.30 jest jednoznaczne z  potwierdzeniem obecności na swoich lekcjach w danym dniu.
4. Uczniowie klasy III codziennie potwierdzają swoją obecność samodzielnie w miarę możliwości i umiejętności dziecka lub przy pomocy rodzica (na koncie ucznia lub koncie rodzica). Dopuszczalne jest logowanie przez rodzica w późniejszych godzinach.
5. Uczniowie klas I -II potwierdzają codziennie swoją obecność przy udziale rodziców (na koncie rodzica).  Dopuszczalne jest logowanie w późniejszych godzinach.
6. Na podstawie logowania każdego dnia będzie ustalana i odnotowana w dzienniku elektronicznym obecność ucznia i zapisywany temat lekcji przez nauczyciela.
7. W przedszkolu kontakt z dziećmi i rodzicami odbywa się poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, grupy rocznikowe na portalu społecznościowym (w zależności od potrzeb  i możliwości rodzica). Rodzice otrzymują na bieżąco propozycje: zadań, ćwiczeń, piosenek, zabaw dydaktycznych, propozycji ćwiczeń ruchowych, zadań plastyczno-technicznych, gier edukacyjnych.
8. Nauczyciel podczas kształcenia na odległość uczy zgodnie z planem i musi pamiętać, że dobór narzędzi przy komunikacji elektronicznej powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wieku i etapu rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
9. Nauczyciel  w razie wątpliwości winien wyjaśnić uczniowi, napisać wskazówki jak interpretować nowe zagadnienia, wskazać gdzie ma znaleźć informacje.  
10. Nauczyciel prace domowe zadane uczniom po otrzymaniu,  sprawdza i ocenia.
11. Nauczyciele w godzinach 8.00 - 14.30 pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły,  w kontakcie telefonicznym, mailowym ,itp. Śledzą na bieżąco komunikaty MEN  i Kuratorium Oświaty w Poznaniu, omawiają zagadnienia podczas konsultacji zespołów przedmiotowych. Nauczyciele również prowadzą samokształcenie (poprzez e-szkolenie, e-warsztaty, e-konferencje, jeżeli płatne to za zgodą dyrektora),  przygotowują się do lekcji, tworzą pomoce dydaktyczne (przedszkole)
12.Kontakt nauczycieli z rodzicami uczniów  odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie ( w godzinach 8.00 - 15.00 ) oraz pocztę elektroniczną.  
13.Zasady kształcenia na odległość są opublikowane na stronie ZSP :www.zsppowidz.pl


 „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”

zostają zawieszone z  uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego. 


INFORMACJA  Dyrektora ZSP w Powidzu

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego szkoła i przedszkole są zamknięte.

Sekretariat czynny jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 11.30.

Wszystkie sprawy proszę załatwiać telefonicznie :

632776123  lub 531622174.

Zgłoszenia do przedszkola i inne zaświadczenia są przyjmowane i wydawane w godzinach pracy sekretariatu.

Nauczyciele pracują z wykorzystaniem e- dziennika.

Proszę rodziców o dopilnowanie wykonania zadanych poleceń przez nauczycieli.

Dyrekcja szkoły i administracja pracuje w trybie administracyjnym zgodnie z Komunikatami  Wójta Gminy Powidz.


Komunikat – dowożenie dzieci w dniu 13.03.2020r.

Z uwagi na zaistniałą sytuację ustala się, że dowóz i odwóz następuje jednym autobusem KLEKS. 
Kierunek - Anastazewo dowóz- godziny bez zmian, -
Przybrodzin (plac zabaw -godz. 7.42) Wylatkowo-Wieś (godz.7.47) -Słoszewy (godz.7.50), - Wybudowania 2 (godz.7.53) -Wybudowanie1 ( godz. 7.54) - Charbin (godz.8.09) - Ługi (godz.8.14) -  Powidz Osiedle (godz.8.20)  - Powidz-przystanek (godz.8.26).

Odwóz o godz. 14.35 przyjmuje charakter południowy: Charbin, Ługi, Powidz-Osiedle, Wybudowanie, Słoszewy, Wylatkowo, Ostrowo, Smolniki, Anastazewo.

 


Komunikat -  Zawieszenie zajęć szkolnych

Zgodnie z dezycją Prezesa  Rady Ministrów i rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej  zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w dniach od 12- 25 marca br.w ZSP w Powidzu zostają zawieszone. Dzieciom, którym rodzice  nie mogą  zapewnić opieki w dniach 12-13.03. br., szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

Autobus szkolny będzie kursował zgodnie z komunikatem p. M. Lauer (komunikat o odwozach poniżej).

W okresie kwarantanny społecznej proszę o pozostanie w miejscu zamieszkania.

W okresie 12-25 marca 2020r. nie będzie czynna sala gimnastyczna, zespół boisk " Orlik", Dom Kultury i Biblioteka Publiczna. 

W tym czasie nauczyciele mogą przekazywać uczniom materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy  w domu poprzez  e- dziennik, aby zachować ciągłość pracy. Rodziców, proszę o kontrolowanie pracy dzieci w domu. 

W przypadku zaobserwowania znamion zakażenia koronawirusem należy skontaktować się SANEPIDEM nr infolinii 800190590.


Odwozy  autobusem szkolnym

W związku z decyzją zamknięcia wszystkich szkół, przedszkoli i żłobków na dwa tygodnie, którą podjął premier Mateusz Morawiecki, w dniach 12 i 13 marca 2020r. szkoła oraz przedszkole  w Powidzu zapewnia dyżur opiekuńczy dzieciom, których rodzice nie mogą zapewnić w tych dniach opieki.

Przywóz autobusami odbywa się według dotychczasowego harmonogramu, natomiast odwóz  jest tylko  o godz.14.35.

Kleks -Charbin, Ługi, Powidz- Osiedle
Eurobus- Wylatkowo, Przybrodzin, Ostrowo, Smolniki, Anastazewo.

Od 16 marca  do 25 marca 2020r. zajęcia w szkole i przedszkolu są zawieszone.


Profilaktyka i działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa

  


KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu ogłasza wszczęcie w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy p-la od dnia 17 lutego 2020r. do dnia 20 marca 2020 r. ( druki zgłoszeń można odebrać u wychowawców p-la, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce Komunikaty)LIBRUS – E-DZIENNIK

                

              

29.03.2020 17:13:57 // www.zsppowidz.pl