Witamy na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu

   

SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

im. Kompanii Powidzkiej1918r.

ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1

62-430 Powidz      

tel/fax 632776123
szkola@zsppowidz.pl


Zebranie z rodzicami w przedszkolu

Dnia 26 sierpnia 2019 r. odbędzie się zebranie dla Rodziców dzieci przedszkolnych. Serdecznie zapraszamy na godzinę 16.00 do budynku przedszkola.Po zebraniu ogólnym przewidziane spotkania grupowe z wychowawcami.


Zapraszamy ⇒ Aktualności


INSTA.LING W NASZEJ SZKOLE

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły mają możliwość poszerzania umiejętności językowych dzięki programowi Insta.Ling. Uczniowie klasy Va, Vb, 6 i 7 rozszerzają zakres słownictwa z języka angielskiego. Jest to dla nich zadanie obowiązkowe, za które otrzymują ocenę za koniec każdego miesiąca. Ocenie podlega systematyczność. W ten sposób osoby o nieco mniejszych zdolnościach językowych mogą otrzymać najlepsze oceny za wytrwałość. Ponadto uczniowie klasy VIII i III gimnazjum mogą wykonywać zadania z języka niemieckiego (nieobowiązkowo).
Od początku wdrażania Insta.Ling pozwala nauczycielowi na obiektywną ocenę systematyczności pracy ucznia w domu. Nauczyciel ma dostęp do raportu systematyczności, który pokazuje którego dnia dany uczeń pracował.
Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.
Życzymy wytrwałości.
W czerwcu wyłoniony zostanie MISTRZ INSTALINGU – uczeń, który najwytrwalej , codziennie wykonywał przynajmniej jedną sesje na Insta.ling.


Dowiedz się więcej na stronie: https://instaling.pl/


                              

17.08.2019 13:03:46 // www.zsppowidz.pl